USA:s försvarsinnovationsinitiativ – vad innebär det?

I syfte att säkra sin militärtekniska dominans har USA sjösatt ett försvarsinnovationsinitiativ. Till stora delar handlar initiativet om att integrera ny teknik för att möta teknikdrivna hotbilder. Biträdande försvarsminister Stephen Welby gästade Teknik- och Säkerhetsforum tillsammans USA:s ambassadör Azita Raji för att beskriva vad det innebär för skapandet av nya försvarsförmågor och för internationellt samarbete. Admiral Jonas Haggren kommenterar även vad det innebär för svenska Försvarsmakten.

Talare
Bitr försvarsminister Stephen P Welby, USA:s försvarsdepartement
Ambassadör Azita Raji, USA:s utrikesdepartement
Konteramiral Jonas Haggren, Försvarsmakten
Magnus Christiansson, FOI (moderator)


Nedladdningsbara dokument

PowerPoint-presentation in PDF-format